निम्न लिखित कानुनी कागजात का ढाचा निशुल्क उपलब्ध छ! इमेल गर्नुहोश !

  1. सम्बन्ध बिच्छेद, सम्पति खरिद बिक्रि को लागि आवश्यक अधिकृत वारेशनामा
  2. नेपाल मा व्यवसाय सम्बन्धि सम्पति कर सम्बन्धि जानकारी
  3. नेपाल मा शाखा कार्यालय खोल्ने प्रक्रिया
  4. नेपाल मा बैदिशिक लगानी बारे जानकारी
  5. राहदानी सम्बन्धि राजदुतावासले गरेको व्यवस्था
  6. गैर आवाशीय नेपाली परिचय पत्र
Advertisements